Dla stolików powyżej 5 gości doliczamy 10% usługi serwisowej
*numerowi odpowiada alergen wymieniony na liście alergenów, dostępnej u kelnera lub pod guzikiem poniżej. Wszystkie dania mogą zawierać śladowe ilości glutenu.

© 2022 by SEMUP